Grafisk profil

För närvarande gör jag inga grafiska profiler utan arbetar nästan uteslutande med hemsidor